ostrov Lastovoostrov Lastovo

ostrov lastovo

Lastovo_01
Lastovo_03

Ostrov pojmenovali v dávných dobách řečtí námořníci a obchodníci, kteří se svým zbožím pluli do Ilyrské země. Své jméno Ladesta nebo také Ladeston dostává kvůli podobnosti s ostrovem Lado v Jonském moři. Slované sem přicházejí v 7. a 8. století. Ve středověku byl pod různými vládci, jako byl Dubrovník, pak Benátky, dokonce se zde vystřídali Francouzi a Angličané a od roku 1815 Rakousko – Uhersko. Od r. 1918 až do r. 1943 zde vládla Itálie. Koncem druhé světové války se ostrov stal součástí Jugoslávie. Od r. 1991 je součástí nezávislého Chorvatska i když vojska Jugoslávie opustila ostrov až v roce 1992.
Ostrov byl nepřístupný zahraničním turistům téměř 50 let.
Svou krásou ochromil Homéra a učaroval Baronovi. Příroda nedotčená civilizací spojená s mediterranskou architekturou je zárukou nezapomenutelné dovolené společně s průzračným mořem, příznivým klimatem a neposlední řadě, stále čerstvými potravinami.
Zdejší víno pili s gustem „helénští“ státníci, římští senátoři i rakouští císařové. Pojeďte s námi do skutečného „ráje“